Designer drugs bestellen, waar rekening mee houden?

De voorbije jaren wordt er steeds meer gesproken over de zogenaamde designer drugs die op de markt zijn terug te vinden. Wil je graag overgaan tot designer drugs bestellen? Dan is het zeer belangrijk om precies te weten wat deze middelen nu precies zijn. Voor alle duidelijkheid gaat het hierbij om middelen waar ook wel eens naar wordt verwezen als zijnde RC’s, legal highs of research chemicals. De werking van deze middelen staat er in de praktijk om bekend grote gelijkenissen te vertonen met deze van klassieke drugs en medicijnen. Dit gezegd hebbende geldt voor designer drugs dat ze niet onder Opiumwet vallen wat betekent dat ze gewoon verkocht kunnen worden.

Hoe komen designer drugs precies tot stand?

Voordat je over gaat tot designer drugs bestellen is het zeer belangrijk om te weten hoe deze nu precies tot stand komen. In eerste instantie wordt er hiervoor gekeken naar de klassieke drugs die op de markt zijn terug te vinden. Wanneer dit gebeurt is het zo dat scheikundigen op zoek gaan naar manieren om de samenstelling aan te passen. Door gebruik te maken van één of meerdere nieuwe ingrediënten ontstaat er een compleet nieuwe samenstelling. Hierdoor valt het middel in kwestie niet langer onder de Opiumwet. Designer drugs bestellen is omwille van deze reden op moment van schrijven hier in Nederland gewoon mogelijk. Het is uiteraard slechts de vraag of dat zo blijft.

Is designer drugs bestellen een mogelijkheid?

Zoals de informatie hierboven reeds aangeeft kan er in de praktijk vastgesteld worden dat het zeker niet zo is dat designer drugs bestellen op moment van schrijven illegaal is. Dit gezegd hebbende is de verwachting wel dat er in de toekomst een moment zal komen waarop dit wel het geval is. De kans is zeer groot dat deze middelen dan mee onder de Opiumwet zullen komen te vallen met alle gevolgen van dien. Op het ogenblik dat deze pagina wordt geschreven is dat dus echter nog niet zo. Je zou er dus nog steeds gewoon voor kunnen kiezen om deze middelen aan te schaffen indien je dat wenst.

Welke verschillende soorten bestaan er?

Wil je graag designer drugs bestellen? Dan zal je, je als vanzelfsprekend eerst even willen gaan verdiepen in de verschillende opties die er bestaan. Wanneer je dit gaat doen zal vrij snel duidelijk worden dat er een keuze kan worden gemaakt uit een aantal diverse opties. De opties waar je een keuze tussen kan maken zijn eigenlijk meer bepaald de onderstaande:

  • 3MMC, 4MMC evenals 3CMC;
  • FA, 4FMP of 4FMA;
  • 2CB en 6-APB;
  • Synthetische Cannabinoïden;

Voordat je er voor kiest om gebruik te maken van één of meerdere designer drugs is het altijd bijzonder belangrijk om je bewust te zijn van de risico’s die je daarmee loopt. Vaak wordt gedacht door mensen die van plan zijn om één van deze middelen te gaan gebruiken dat er geen risico’s meer aan verbonden zijn omdat ze door scheikundigen in een laboratorium zijn aangepast. Dat is natuurlijk niet zo. Wees je dus met andere woorden altijd zeer goed bewust van de risico’s die je hiermee loopt.